Visie en speerpunten 2016

De NOVA biedt een professioneel en collegiaal netwerk voor vrouwelijke apothekers en richt zich vooral op:

  • een evenwicht tussen beroep en priv√©,
  • werkplezier met doorontwikkeling op inhoudelijk vlak
  • werkplezier met doorontwikkeling van leiderschap
  • netwerken zowel nationaal als ook internationaal.

Speerpunten voor 2016 

  • kleinschalige bijeenkomsten organiseren op wens van leden, die willen vertellen wat hun boeit
  • een inspirerende Algemene Ledenvergadering organiseren
  • aanhaken bij meetings van vrouwelijke apothekers in het buitenland
  • betrekken van vrouwelijke huisartsen in Nederland bij onze bijeenkomsten.