Nederlandse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad NVR bundelt de kracht van vrouwenorganisaties als een koepel met liefst 50 vrouwenorganisaties  met zeer uiteenlopende achtergrond. Het geschat bereik van de Nederlandse Vrouwen Raad is circa 1 miljoen vrouwen. De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. De NVR, dat zijn alle lidorganisaties gezamenlijk.

Vanuit de NOVA neemt Monique Kappert deel aan de vergaderingen van de NVR.