Jaarverslag

Het jaarverslag 2014 en het Jaarplan 2015 kun je hier downloaden.

 

1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014

Bestuur
Voorzitter: Martina Teichert.
Penningmeester en Ledenadministratie : Marianne Glimmerveen van Rijn
Secretaris: Marjolein van den Berg
Lid: Larisa Dernier
Lid: Shiwa Shahidi

Kascommissie 2014
Ivonne Gorissen en Gisela van der Burg

Novateiten
Marianne van Glimmerveen van Rijn

Contactpersonen / Vertegenwoordigers
Monique Kappert- vertegenwoordiger bij de NVR

Symposiumcommissie
Martina Teichert, Marianne Glimmerveen van Rijn, Marianne van den Berg, Marjolein Dernier

2.Secretarieel jaarverslag 2014

2.1 Bestuur
Het bestuur is in 2014 vier keer bij elkaar geweest in de verschillende woonplaatsen van de bestuursleden in Leiden, Alphen aan de Rijn en Gouda. Daarnaast waren er een aantal telefonische overleggen.
Tijdens deze overleggen zijn de volgende onderwerpen besproken:
a) Vereniging: netwerken, nieuwe leden, contact met andere vrouwen groeperingen
b) Communicatie: Novateiten, website
c) Bijeenkomsten: ALV, European Women Pharmacists Meeting 2015,

a) Vereniging
Op 31 december 2014 waren er 153 vrouwen lid. Dat zijn 13 leden minder dan in 2013.

Wij hebben contact opgenomen met de voorzitter van de vrouwelijke huisartsen, Sylvia Buis in Ommoord. Deze hebben dezelfde uitdagingen als wij, namelijk het werven van nieuwe leden en het onderhouden van het bestaande netwerk. Hierin zouden wij best samen kunnen optrekken. Het idee is om lokaal bijeenkomsten te organiseren, waarbij wij leden van elkaar uitnodigen. Dit idee dient nu invulling gegeven te worden. Hiervoor is het zaak dat wij locaties met actieve leden identificeren, met die wij dergelijke bijeenkomsten en netwerken met de vrouwelijke huisartsen kunnen organiseren.

Martina is een keer bij het voorzitters overleg van de NVR geweest in Amsterdam. De onderwerpen, die daar aan de orde kwamen, waren van mondiale aard en lagen vrij ver af van onze leden en verenigingsdoelstellingen. Samen met Monique Kappert, onze vertegenwoordiger bij de NVR, zullen wij in 2015 kijken of en hoe wij als NOVA hierbij betrokken willen en kunnen zijn.

b) Communicatie
In 2014 zijn twee Novateiten verschenen. Wij zijn ermee gestart om de bestuursleden voor te stellen en over hun werkzaamheden te laten vertellen. Ook communiceren wij over uitnodigingen, die wij van onze internationale zuster verenigingen hebben ontvangen.

De website blijft een punt van zorg en aandacht. Met Yvonne Tak is contact opgenomen. Na de verdediging van haar promotie in het najaar willen wij met haar hulp de website updaten.

c) Bijeenkomsten
Op de algemene ledenvergadering op 17 mei in Driebergen waren 11 aanwezigen. Wij hadden Angela Maas als spreker uitgenodigd.

In december heeft Monique Kappert een presentatie gegeven over haar beklimming van de Kilimanjaro. Deze presentatie had zij al eerder gehouden tijdens het European Women Pharmacists Meeting 2013 in München. Het was een boeiende presentatie over een fysiek uitdagende tocht in betoverende natuur en tegelijkertijd een zoektocht naar de eigen mogelijkheden en grenzen. Er waren vier NOVA leden aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in de ruimten van een apotheek. Dergelijke bijeenkomsten met presentaties van leden over wat hen boeit en bezig houdt zouden wij op een dergelijke ‘laagdrempelige manier’ vaker kunnen organiseren.

Een andere optie is om lokaal bijeenkomsten te organiseren omtrent een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld onder begeleiding van de Nieuwe Verdieping (proef hiervan op deze ALV). Hiervoor hebben wij actieve leden nodig, die dit lokaal binnen een groepje willen stimuleren.

Van 4 tot 6 september organiseren wij het European Women Pharmacists Meeting in Den Haag. Wij zijn druk bezig geweest met het opstellen en vullen van een attractief programma. Dat is gelukt. Ook de accreditatie in NL is rond voor zowel openbaar als ziekenhuisapothekers. De Engelse en Duitse zuster organisaties hebben hierop enthousiast gereageerd en de werving bij hun leden uitgezet.
Zaak is nu om de werving actief uit te zetten en deze ook te gebruiken om bestaande leden te stimuleren en nieuwe te winnen.