Overlijden Sonja Keizers

Op 26 september, bereikte ons het bericht dat Sonja Keizers onverwacht is overleden na een noodlottig ongeval. Wij zijn verbijsterd en intens verdrietig.

Als voorzitter van de NOVA was zij het boegbeeld en de kartrekker van onze vereniging. Zij had een groot professioneel netwerk en trad op als bevlogen verbinder. Met veel empathie deelde zij haar kennis en expertise met anderen om zo de rol van vrouwelijke apothekers op unieke wijze vorm en inhoud te geven. In haar loopbaan als apotheker was zij een inspiratie voor velen. Wij gaan Sonja enorm missen, maar zullen er alles aan doen om de haar zo dierbare NOVA voort te zetten in haar geest. 

Wij wensen Paul, gezin en familie van Sonja heel veel sterkte met dit tragische verlies. 

Namens het bestuur van de NOVA,

Elaine ten Berge & Yasamin Latify

NOVA is de vereniging waarin vrouwelijke apothekers elkaar vinden. Binnen NOVA worden ideeën uitgewisseld en activiteiten ondernomen. Het doel van NOVA is om elkaar te inspireren en ondersteunen, en mede daardoor de positie van de vrouw in de farmacie te verbeteren. En ja, dat is nog steeds nodig. NOVA wil de krachten bundelen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan: meer invloed van vrouwen in een veranderende beroepsomgeving van apothekers.

Death of Sonja Keizers

Yesterday, September 26th, we received the news that NOVA-president Sonja Keizers unexpectedly passed away after a fatal accident. We are overwhelmed and deeply saddened. As chairman of NOVA (Dutch Association of Women Pharmacists), she was the figurehead and driving force of our association. She had a large professional network and acted as a passionate connector […]

Baas over eigen emotie

In een opiniestuk in de Volkskrant gaat apotheker Nicole Hunfeld in op de trend dat jonge vrouwen steeds vaker afzien van hormonale anticonceptie vanwege nadelige effecten op hun stemming. Zij waarschuwt dat de anti-pilbeweging op TikTok en Instagram vrouwen verkeerde informatie geeft en leidt tot ongefundeerde angst voor synthetische hormonen. Hunfeld vermoedt dat jonge vrouwen […]

Vrouwen lopen niet warm voor hartonderzoek

De Hartstichting maakt zich zorgen over de vertegenwoordiging van vrouwen in het onderzoek naar hart- en vaatziekten. Er doen te weinig vrouwen mee aan klinische studies naar behandeling van hart- en vaatziekten. Daardoor zijn veel behandelingen gebaseerd op resultaten van studies bij vooral mannen. Deze kennisachterstand is nadelig voor vrouwen. Bijwerkingen die specifiek voorkomen bij […]