ALV

Op 25 mei 2019 vond de jaarlijkse ALV van NOVA plaats. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris van de NOVA.