ALV

Op 2 juni 2018 was de jaarlijkse ALV van Nova. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris van de NOVA.

Voorafgaand aan de ALV praatte klinisch apotheker Clementine Stuijt ons bij over de behandeling van de ziekte van Parkinson.