Bestuur

Het bestuur van NOVA:

Het bestuur van Nova bestaat momenteel uit vier collega’s. Er is een vacature voor een vijfde bestuurslid.

NOVA-voorzitter Sonja Keizers 

In mijn rol als voorzitter van NOVA wil ik onze vereniging nieuw leven inblazen. Ik hoop meer vrouwelijke collega’s enthousiast te maken om samen op te trekken. Zelf heb ik me binnen de apothekerswereld altijd een beetje een lone wolf gevoeld. Ik heb met veel energie en passie mijn apotheek Pillen en Praten opgezet. In die periode ging al mijn tijd op tussen de vier muren van mijn apotheek. Toen ik weer wat meer naar buiten keek, zag ik dat ook veel andere vrouwelijke apothekers met goede initiatieven bezig zijn. Vrouwen zijn de vernieuwers van de farmacie, merkte ik op. Maar het gaat mij nog niet snel genoeg. Op beleids- en bestuursniveau bepalen mannen nog altijd de bedrijfscultuur. Ik wil van NOVA een club maken waar vrouwelijke apothekers zich gesteund voelen om zichzelf te ontwikkelen en de farmaceutische praktijk beter te maken. Een club waar iedereen graag bij wil horen.

Algemeen bestuurslid Marjolein Dernier

Als algemeen bestuurslid van de NOVA wil ik er graag voor zorgen dat vrouwen gemakkelijker een balans kunnen vinden tussen werk en privé.  Ik werk zelf in een openbare apotheek en heb twee kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om een leuke carrière te combineren met een goed gezinsleven, maar ben ook benieuwd hoe andere vrouwen werk en privé combineren. Ik wil binnen de NOVA een platform bieden, waar vrouwen hierover gedachten kunnen uitwisselen.

Penningmeester Froukje Dijkhuizen

Ik heb altijd in de openbare farmacie gewerkt. Ik heb het werken in de apotheek 20 jaar lang gecombineerd met lesgeven aan apothekersassistenten. Ik heb dit steeds als nuttig en leuk ervaren. Inmiddels ben ik pensionada geworden, mét een blijvende belangstelling voor de farmacie. Mijn speciale interesse is multidisciplinaire farmaceutische patiëntenzorg.

Secretaris Marianne van den Berg

Nadat ik in 2014 mijn apotheek heb verkocht, houd ik me momenteel bezig met de inhoudelijke kant van de farmaceutische patiëntenzorg. Vanuit mijn bedrijf Praktifarm zet ik mijn kennis en ervaring in voor de oudere patiënt met polyfarmacie. Ik ben ervan overtuigd dat apothekers de aangewezen personen zijn om hun farmacotherapeutische kennis in te zetten voor deze patiënten. Het werk van de apotheker wordt daarmee ook leuker.