Georgette Hage – Noël

In Memoriam

Georgette Hage – Noël

17 juni 1921 – 4 april 2019

Georgette was een actieve en markante collega. Zij trad op in diverse besturen en commissies, in een tijd waarin dit voor vrouwelijke apothekers nog lang niet vanzelfsprekend was. Van 1975 tot 1979 maakte zij deel uit van het Hoofdbestuur van de KNMP. Volgens Georgette moesten de mannen uit het bestuur wennen aan ‘het meisje’ in hun midden. Een meisje bovendien die zei waar het op stond.

In het boekje “100 jaar vrouwen in de farmacie” dat NOVA in 1998 uitgaf ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan staat een interview met Georgette, met daarin de volgende veelzeggende passages:

… Bij mijn aantreden vraag ik wat ik in mijn portefeuille krijg. Antwoord: “och als je maar lief en aardig bent”…

… Op een bepaald moment kan ik alleen maar roepen: “Jongens als jullie nu niet naar me luisteren, ga ik op deze tafel staan en heel hard schreeuwen”…

… Er komt een vraag bij de KNMP binnen hoe te handelen bij calamiteiten en levensbeëindiging. Ik geeft aan dat we serieus op deze vraag in moeten gaan. Andere collegae zijn niet erg geïnteresseerd. De voorzitter benoemt een commissie met… een mannelijke voorzitter! Zeer spoedig neem ik zijn taak wel over…

… Ik ga met een van de directieleden voor een controle naar een ziekenhuisapotheek en word daar meteen aangezien als echtgenote van …

… Vrouwen zijn korter van stof, spreken als het ware een andere taal, moeten misschien wat uitgebreider formuleren. Willen ook altijd aardig gevonden worden en zijn minder gericht op hun carrière …

Met Georgette kon je de wedstrijd winnen. Niet dat zij op winnen uit was: zij had oog voor de problematiek van de ander en zocht naar een voor alle partijen acceptabele oplossing.

Gedreven en fanatiek als ze was pakte zij ook moeilijke dossiers aan, zoals euthanasie. Niet alleen een zaak van de arts, volgens Georgette. Zij vond dat de apotheker hierin een eigen verantwoordelijkheid had. In maart 2017 is het rapport “De stem van de apotheker in levenseinde zorg; Onderzoek naar de taken en verantwoordelijkheden van apothekers bij euthanasie en hulp bij zelfdoding” gepubliceerd. Het rapport is opgedragen aan Georgette.

Georgette was een apotheker met een NOVA hart. Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

Guusta Huizer-Boehmer, met dank aan Annemieke Horikx