VJA-congres WO=MEN

De Vereniging van Jonge Apothekers organiseert op 27 mei 2020 het voorjaarscongres WO=MEN: Gelijk behandelen betekent ongelijke (farmacotherapeutische) behandeling. Diverse experts presenteren de nieuwste inzichten over m/v-verschillen in farmacotherapie. Uiteraard vinden we het fantastisch dat de jonge apothekers dit onderwerp op de agenda zetten. Het belooft een interessant congres te worden, dat NOVA bij iedereen van harte kan aanbevelen!
Meer info en aanmelding

ALV: Save the date 9 mei 2020

De Algemene Leden Vergadering van NOVA wordt dit jaar gehouden op zaterdag 9 mei. De vergadering wordt gecombineerd met een geaccrediteerde nascholing. Dit keer hebben we Nienke Oosterhof bereid gevonden om ons bij te spijkeren over de onderwerpen Leefstijlfarmacie en Integrative Medicine. Locatie en programma volgens zo spoedig mogelijk. Noteer 9 mei alvast in je agenda!