NOVA symposium 2019: Vaccineren onze zorg?

Pillen en prikken?

Zaterdag 2 november was de Gertrudis Kapel in Utrecht even domein van de Nederlandse (vrouwelijke) apothekers. Ook was Antje Diertens aanwezig, Tweede Kamerlid voor D66. Zij diende in februari de motie in om apothekers beter betrekken in het vaccinatieproces. 

20191102 Vaccineren onze zorg spreker Machteld Bongenaar

Hoe apothekers daar zelf over denken? De bereidheid van de aanwezige apothekers om een rol te spelen bij het verhogen van de vaccinatiegraad – die momenteel in het rijksvaccinatieprogramma 92-93% bedraagt – is 100%. 

De getallen

In 2018 verstrekten Nederlandse apothekers 350.000 vaccins(buiten het rijksvaccinatieprogramma). 80% van die voorschriften is afkomstig van de huisarts. In 11 EU-landen kun je vaccins direct in de apotheek krijgen en in 6 landen kun je ook voor de toediening bij de apotheek terecht. Misschien is een FTO over vaccins eens de moeite waard? Wie houdt bijvoorbeeld bij wanneer het tijd is voor de volgende vaccinatie?

20191102 Vaccineren onze zorg spreker Machteld Bongenaar

Verplicht vaccineren?

Verplicht vaccineren om naar een kinderdagverblijf te mogen? Dat is niets nieuws. Al in 1850 bestond het ‘pokkenbriefje’. Zonder inenting tegen de pokken, en dus zonder dat briefje, mocht je niet naar school. Toch is bijvoorbeeld verplicht vaccineren tegen de mazelen voor de babygroepen van het kinderdagverblijf niet zo zinvol. BMR wordt pas op de leeftijd van 14 maanden gegeven en biedt dus de jongste kinderen geen (groeps)immuniteit.  In andere landen zijn al wel maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen ingevoerd. In België is een boete ingevoerd bij niet vaccineren en in Australië worden ouders gekort op de kinderbijslag.

Pro of anti

Het lijkt soms of er geen middenweg is: je bent voor of tegen het rijksvaccinatieprogramma. De bible belt heeft nog steeds een relatief lage vaccinatiegraad. Ook in Noord Holland zijn ‘donkere vlekken’ waar minder kinderen zijn gevaccineerd. Hier wil een steeds grotere groep ouders graag zelf meedenken over welke vaccins hun kind wanneer krijgt toegediend. Dus geen cocktails of vaste momenten, maar monovalente vaccins als het kind daar volgens hun idee aan toe is.

Wel of niet in het RVP

Bij de overweging om een vaccin op te nemen in het rijksvaccinatieprogramma spelen verschillende factoren mee. Wat is de dekkingsgraad, wat zijn de bijwerkingen, hoe ernstig zijn de gevolgen van de ziekte en wat is de number needed to vaccinate (NNV)?

Om één overlijden te voorkomen is dat 35.000 voor het rotavirus, 80.000 voor varicella, 225.000 voor meningococcenB en 460.000 voor influenza. De NNV om een ziekenhuisopname te voorkomen zijn respectievelijk 73, 750, 13.000 en 1000. Voor het voorkomen van een bezoek aan de huisarts bedraagt de NNV 9 voor rotavirus, 7 voor varicella en 75 voor influenza. Een belangrijk argument voor het opnemen van vaccins is dan ook het verminderen van de ziektelast. Al zouden in 2015 naar schatting 36 kinderen gestorven zijn als we geen rijksvaccinatieprogramma hadden gehad.