Visie

De visie van de NOVA

Vrouwelijke apothekers zijn het hart van de farmacie. Zij bezitten in meerderheid de belangrijkste competenties voor de beroepspraktijk: gericht op de inhoud van het vak en in nauw contact met de patiënt. Vrouwelijke apothekers doen waar de maatschappij om vraagt: het verlenen van patiëntgerichte farmaceutische zorg. Ook vervullen zij belangrijke functies in ziekenhuizen, in de industrie en op het gebied van onderzoek, onderwijs en beroepsontwikkeling. Vrouwelijke apothekers kunnen zich door hun krachten te bundelen sterk maken voor een toekomstbestendige farmacie, waarin vrouwelijke, maar vooral mensgerichte waarden de boventoon voeren.
Vrouwelijke apothekers kunnen elkaar stimuleren om actief te blijven in het beroep, om leidinggevende functies te vervullen en zitting te nemen in bestuurs- en beleidscolleges. Wanneer vrouwelijke apothekers op hoge posities solidariteit ervaren van andere vrouwelijke collega’s hoeven zij zich niet genoodzaakt te voelen zich aan te passen aan de heersende mannencultuur. Zij kunnen rekenen op een sterke achterban die hen steunt om hun vrouwelijke waarden overeind te houden.
De ankerwaarden zijn de gedeelde waarden van vrouwelijke apothekers. Zij maken vrouwelijke apothekers bewust van wat hen verbindt en geven richting aan hun professioneel handelen.
Vrouwelijke apothekers kunnen over de ankerwaarden in gesprek gaan met elkaar en met collega’s, andere zorgverleners, patiënten en beleidsmakers. De ankerwaarden versterken de identiteit van vrouwelijke apothekers en maken hen beter bestand tegen tegenwerkende krachten.

De ankerwaarden die de leden van NOVA hebben opgesteld zijn:
1. Verbinden
coöperatief, samenwerken, relatie, betrokkenheid, vriendschap

2. Kennis en expertise delen
deskundigheid, vakvrouw, nieuwsgierigheid, openheid

3. Bevlogenheid
moed, hartstocht, passie, levendig, daadkrachtig, vasthoudend, efficiënt

4. Inleving en empathie
hartelijkheid, compassie, meelevend, betrokken

5. Diversiteit
tolerantie, verscheidenheid, solidariteit, inclusie