Nieuws

Fagron ondersteunt Haagse vrouwendag

Met een donatie van 200 handengels en 100 verzorgende crèmes heeft Fagron een bijdrage geleverd aan de Haagse Vrouwendag. Op 8 maart wordt Internationale Vrouwendag gevierd. De Haagse Kessler Stichting heeft een inzamelingsactie georganiseerd om de 300 dak- of thuisloze vrouwen uit Den Haag in het zonnetje te zetten. Zij ontvangen die dag een pakket […]

Medicijnen voor hem en haar

De KNMP peilt de kennis van apothekers over seksespecifieke farmacotherapie. In een mail worden alle apothekers van Nederland uitgenodigd een vragenlijst over dit onderwerp in te vullen. Uit onderzoek is bekend dat vrouwen meer medicijnen slikken en daarvan ook meer bijwerkingen ondervinden. Bij het voorschrijven van medicijnen wordt daar nog nauwelijks rekening mee gehouden. Maar […]

Paula Loekememeijer wordt directeur/secretaris aCBG

Per 1 mei 2021 krijgt het agentschap College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (aCBG) een nieuwe, vrouwelijke directeur. Paula Loekemeijer volgt dan Hugo Hurts op, die met pensioen gaat. Paula heeft bij verschillende overheidsinstanties gewerkt, maar is opgeleid als apotheker. Zij stond aan de wieg van NOVA. Over haar benoeming zegt zij: “…. En daarbij […]

Tweede Kamer bespreekt initiatiefwet gelijke beloning

Op dinsdag 2 februari spreekt de Tweede Kamer over het voorstel van PvdA, Groen Links, SP en 50Plus om gelijke beloning voor vrouwen af te dwingen als zij gelijk werk doen als mannen. Daarvoor is volgens de indieners een wijziging nodig van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers […]

Man-vrouw verschillen coronamedicijnen

Man-vrouw verschillen in de behandeling van covid-19 krijgen te weinig aandacht in wetenschappelijke studies. Dit is de conclusie van wetenschappers van het Maastricht UMC+. Mannen zijn kwetsbaarder voor een slecht beloop van covid-19. Toch wordt in de meeste studies niet gekeken of sekseverschillen invloed hebben op de resultaten. Ook blijken vrouwen ondervertegenwoordigd in de onderzoekspopulatie. […]

Het deeltijd dilemma

In het Pharmaceutisch Weekbald staat deze week een opiniestuk van NOVA-voorzitter Sonja Keizers over deeltijdwerken in de apotheek. Het is een reactie op een eerder verschenen interview met een jonge vrouwelijke apotheker, die de ervaring heeft dat hier een taboe op rust. Een nuancering was volgens Sonja op zijn plaats. Lees hier het hele stuk.

Vrouwen reageren anders op migraine medicatie

Bij vrouwen komt de hoofdpijn vaker terug, nadat zij een aanvalsbehandeling met triptanen hebben onderdrukt. Ook rapporteren vrouwen meer bijwerkingen. Dat blijkt uit een net gepubliceerde meta-analyse van onderzoekers uit het LUMC en Erasmus MC. Dit wordt vermoedelijk verklaard, doordat migraineaanvallen die samenhangen met hormoonschommelingen lang aanhouden. De triptanen werken dan te kort om de […]

Gratis maandverband in Schotland

Schotland is het eerste land in de wereld dat menstruatieproducten gratis maakt. Het Schotse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet die dit regelt. Tampons en maandverband zijn voortaan kosteloos verkrijgbaar op openbare plaatsen als apotheken, buurthuizen en jeugdclubs. Hiermee wordt het probleem van menstruatie-armoede (‘period poverty’) aangepakt en wordt voorkomen dat meisjes die menstrueren […]

Equal Pay Day

Vandaag, 11 november, is het Equal Pay Day. Ook in 2020 verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen. Het gemiddelde uurloon van vrouwen is 14% lager dan van mannen. In opdracht van NOVA is onlangs een onderzoek uitgevoerd naar loonverschillen onder apothekers. Mannelijke apothekers bleken even vaak over hun salaris te onderhandelen als vrouwelijke apothekers, […]