Baas over eigen emotie

In een opiniestuk in de Volkskrant gaat apotheker Nicole Hunfeld in op de trend dat jonge vrouwen steeds vaker afzien van hormonale anticonceptie vanwege nadelige effecten op hun stemming. Zij waarschuwt dat de anti-pilbeweging op TikTok en Instagram vrouwen verkeerde informatie geeft en leidt tot ongefundeerde angst voor synthetische hormonen. Hunfeld vermoedt dat jonge vrouwen minder op hebben met de feministische verworvenheden door de introductie van de pil in de jaren zestig. Daarentegen ziet zij de nieuwe generatie vrouwen wel opkomen voor hun eigen welbevinden: baas over eigen emotie in plaats van baas over eigen buik. Zij waarschuwt voor de grotere foutgevoeligheid van anticonceptieve maatregelen zoals de temperatuurmethode. Lees hier het hele stuk.