Bestuurswisseling

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober is bestuurslid Marjolein Dernier afgezwaaid. Zij is vanaf 2014 actief geweest in het bestuur van NOVA en heeft onder meer twee lustrumsymposia georganiseerd. Toegetreden tot het bestuur is Elaine ten Berge, openbaar apotheker in ‘s-Gravenzande. In de nieuwe samenstelling zal het bestuur haar koers vervolgen. Bijzonder aandachtspunt is het levend houden van NOVA als netwerkorganisatie tijdens de corona-epidemie.