Betere toegang tot PrEP nodig voor vrouwen

Pre-exposure profylaxis ter voorkoming van een HIV-infectie wordt nog nauwelijks gebruikt door vrouwen in Europa. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen slecht toegang hebben tot dit middel, ook al zijn zij hier wel degelijk in geïnteresseerd. Sinds 2015 wordt PrEP door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen voor alle mensen met een hoog risico op HIV, inclusief vrouwen. Zes jaar na deze aanbeveling blijkt uit de Europese data dat nog weinig bekend is en zelden wordt gebruikt door vrouwen. “Seks is een mensenrecht, beschermde seks hoort daar ook bij”, aldus de onderzoekers.