Charlotte Jacobs Instituut opgericht

De KNMP heeft op 7 juni, bij de viering van het 25-jarig bestaan van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker, het Charlotte Jacobs Instituut opgericht. Het instituut is genoemd naar de eerste vrouwelijke apotheker in Nederland en boegbeeld binnen de farmacie. Het Charlotte Jacobs Instituut wordt het opleidingsinstituut voor de Vervolgopleiding Openbare Farmacie en de Opleiding tot Kaderapotheker. Als blijk van waardering voor hun betrokkenheid bij het opleiden van apothekers hebben Annemieke Floor, Wilma Göttgens, Henk Buurma, Tom Schalekamp en Harry de Vries uit handen van KNMP-voorzitter Aris Prins een erepenning ontvangen.