Hevige menstruatie in bijsluiter corona-vaccins

Hevig menstruatieverlies komt in de bijsluiter van corona-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Volgens de Europese toezichthouder is er “op zijn minst een redelijke kans” dat zo’n hevige ongesteldheid verband houdt met een inenting. Hoe vaak de bijwerking voorkomt is niet bekend. Volgens het EMA zijn er geen aanwijzingen dat de menstruatiestoornissen invloed hebben op de vruchtbaarheid. Bij hevige menstruatie gaat het om meer en/of langer menstrueren, wat invloed heeft op de kwaliteit van leven: lichamelijk of geestelijk. Er zijn meldingen gedaan van hevige menstruatie na de eerste twee prikken of na de boosterprik. Op basis van alle beschikbare gegevens is het advies van het comité om de productinformatie bij te werken, waaronder de bijsluiter. Zorgverleners en patiënten worden opgeroepen gevallen van hevige menstruatie te blijven melden.