Loonkloof hoogopgeleide vrouwen relatief hoog

De loonkloof voor vrouwelijke HBO-ers en academici is met -22 procentpunt nog dan voor alle vrouwen gemiddeld. De vereniging van vrouwen met hogere opleiding VVAO presenteerde op het Women Economic Forum voor het eerst cijfers over de gendergap van hoogopgeleiden. Het grote loonverschil is des te opmerkelijker omdat in Nederland meer vrouwen dan mannen studeren en vrouwen vaker en sneller hun diploma halen. De loonkloof werkt door in een pensioenkloof. Mannen krijgen meer dan twee keer zoveel aanvullend pensioen als vrouwen. Dat komt omdat vrouwen vaak in deeltijd werken en werkzaam zijn in sectoren met soberder pensioenregelingen. Vrouwen kiezen er ook minder vaak voor om hun pensioengeld actief te beleggen en gaan vaker voor een defensief, risicomijdend profiel dan mannen. De kans op een hoog rendement is dan kleiner.