M/V-verschillen in CVRM-medicatie

Vrouwen gebruiken meer medicijnen voor het voorkomen van hart- en vaatziekten dan mannen, zo rapporteert de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Van de 4,1 miljoen mensen met een CVRM-middel is 51,4% vrouw en 48,6% man. De meeste patiënten gebruikten verschillende soorten middelen; veelal een cholesterolverlager, bloeddrukverlager en/of antitromboticum. Gemiddeld gebruikte een patiënt middelen uit 2,5 verschillende CVRM-geneesmiddelgroepen. Mannen gebruiken gemiddeld meer verschillende CVRM-middelen (2,7 versus 2,3 voor vrouwen). Vrouwen gebruiken vaker een diuretica en bètablokkers. Mannen daarentegen gebruiken vaker cholesterolverlagers en antitrombotica. In de NHG-Standaard CVRM van de huisartsen wordt het risico op hart- en vaatziekten hoger ingeschat voor mannen dan voor vrouwen.