Man-vrouw verschillen coronamedicijnen

Man-vrouw verschillen in de behandeling van covid-19 krijgen te weinig aandacht in wetenschappelijke studies. Dit is de conclusie van wetenschappers van het Maastricht UMC+. Mannen zijn kwetsbaarder voor een slecht beloop van covid-19. Toch wordt in de meeste studies niet gekeken of sekseverschillen invloed hebben op de resultaten. Ook blijken vrouwen ondervertegenwoordigd in de onderzoekspopulatie. Meer kennis over seksegebonden biologische verschillen in het ziektebeloop is nodig om tot een op de doelgroep toegesneden behandeling te komen. Dit kan betekenen dat mannen en vrouwen niet op dezelfde manier behandeld moeten worden.