Medicijnen voor hem en haar

De KNMP peilt de kennis van apothekers over seksespecifieke farmacotherapie. In een mail worden alle apothekers van Nederland uitgenodigd een vragenlijst over dit onderwerp in te vullen. Uit onderzoek is bekend dat vrouwen meer medicijnen slikken en daarvan ook meer bijwerkingen ondervinden. Bij het voorschrijven van medicijnen wordt daar nog nauwelijks rekening mee gehouden. Maar hoe goed zijn apothekers eigenlijk op de hoogte? De KNMP en VJA (Vereniging Jonge Apothekers) voeren dit onderzoek uit om apothekers bewust te maken van nieuwe inzichten op dit terrein en als voorproefje op het VJA voorjaarssymposium WO=MEN.