Orange the World

Op donderdag 25 november start de wereldwijde campagne Orange the World. Over de hele wereld wordt er deze maand gedemonstreerd tegen geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen komt overal voor, ook in Nederland. Onderzoek van het Fundamental Rights Agency (Europees onderzoeksinstituut) toont aan dat 45% van de Nederlandse vrouwen en meisjes geweld heeft meegemaakt. Er komen gemiddeld 95.000 meldingen van huiselijk geweld per jaar binnen bij de politie. Er worden in Nederland dagelijks 5 aangiften van verkrachting gedaan, terwijl het gros van de gevallen nooit wordt gemeld. Met de ‘Masker-19’-actie dragen apothekers bij om slachtoffers van huiselijk geweld naar hulp te begeleiden. Voor apotheekteams is een e-learning beschikbaar.