Nieuws

M/V-verschillen in CVRM-medicatie

Vrouwen gebruiken meer medicijnen voor het voorkomen van hart- en vaatziekten dan mannen, zo rapporteert de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Van de 4,1 miljoen mensen met een CVRM-middel is 51,4% vrouw en 48,6% man. De meeste patiënten gebruikten verschillende soorten middelen; veelal een cholesterolverlager, bloeddrukverlager en/of antitromboticum. Gemiddeld gebruikte een patiënt middelen uit 2,5 verschillende […]

Charlotte Jacobs Instituut opgericht

De KNMP heeft op 7 juni, bij de viering van het 25-jarig bestaan van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker, het Charlotte Jacobs Instituut opgericht. Het instituut is genoemd naar de eerste vrouwelijke apotheker in Nederland en boegbeeld binnen de farmacie. Het Charlotte Jacobs Instituut wordt het opleidingsinstituut voor de Vervolgopleiding Openbare Farmacie en de Opleiding […]

VJA podcast over anticonceptiepil

Voor de zichtbaarheidscampagne ‘Jazeker, de apotheker’ maakt de Vereniging van Jonge Apotheker (VJA) een podcast serie over medicijngebruik. In deze eerste aflevering bespreekt Iris Zuydgeest de ins en outs van anticonceptie met pilgebruikster Safia Wijte en apotheker en NOVA-voorzitter Sonja Keizers. Het doel van de campagne is om luisteraars bewust te maken van de mogelijkheid […]

Lareb onderzoekt opnieuw menstruatieklachten door coronaprik

Bijwerkingencentrum Lareb gaat opnieuw onderzoeken of menstruatiestoornissen en bloedingen na de menopauze bijwerkingen kunnen zijn van coronavaccins. Eerder onderzoek heeft nog geen afdoende conclusie opgeleverd. Tot eind maart van dit jaar kreeg Lareb 24.090 meldingen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie. De meeste meldingen gingen over late of uitgebleven menstruatie en hevige bloedingen. Ook tussentijds bloedverlies kwam […]

Voor iedereen dezelfde pil?

Voor Plus Magazine, maandblad over gezondheid voor 50+-ers, schrijft apotheker Sonja Keizers over doseringen van medicijnen. Zij legt voor een breed publiek uit welke verschillen in medicijneffecten er zijn tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, en dikke en dunne mensen. Haar boodschap voor patiënten is om samen met hun zorgverlener uit te zoeken welke […]

Tweede Kamer stemt in met abortuspil via huisarts

De Tweede Kamer stemt ermee in dat de abortuspil ook beschikbaar komt via de huisarts. Een meerderheid steunde een initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken. D66, VVD, PvdA en GroenLinks dienden een voorstel in om daar verandering in te brengen. Samen hebben de partijen 75 zetels, net geen meerderheid. Tijdens een hoofdelijke stemming stemden 106 Kamerleden […]

Discussie onder huisartsen over abortuspil

Hoewel zich een Kamermeerderheid aftekent voor de initiatiefwet over de abortuspil bij de huisarts, woedt er een discussie onder huisartsen over de wenselijkheid hiervan. Een deel van de huisartsen verwijt de voorstanders van de wet gemakzucht en noemt het draagvlak onder huisartsen onvoldoende. Ook zijn er zorgen over de toekomst van de abortusklinieken, wanneer huisartsen […]

Pleidooi voor goede anticonceptie

Emeritus hoogleraar en oud-voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Bert Leufkens heeft zich in een ingezonden brief in de Volkskrant uitgesproken over het belang van goede anticonceptie. “Bestrijding van ongewenste zwangerschap begint bij goede anticonceptie”, aldus Leufkens. In het debat over de abortuspraktijk wordt volgens hem te weinig aandacht besteed aan het voorkómen […]

Tweede Kamer in debat over abortuspil

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de initiatiefwet van Groen Links, PvdA, D66 en VVD die verstrekking van de abortuspil door de huisarts mogelijk maakt. Uit onderzoek blijkt dat er hiervoor draagvlak is in de praktijk. Een meerderheid van de Nederlandse huisartsen (58%) is bereid de abortuspil te verstrekken als zij daartoe de wettelijke mogelijkheid krijgen. […]

Internationale Vrouwendag in teken van solidariteit

Op dinsdag 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. Een dag waar wereldwijd gelijke rechten en kansen, vrijheid en strijdbaarheid van vrouwen centraal staan. In 2022 is het thema: V/M Solidariteit, de kracht voor verandering. Mannen worden opgeroepen om op te staan en zich in te zetten voor emancipatie. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd om solidariteit te […]