Pleidooi voor goede anticonceptie

Emeritus hoogleraar en oud-voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Bert Leufkens heeft zich in een ingezonden brief in de Volkskrant uitgesproken over het belang van goede anticonceptie. “Bestrijding van ongewenste zwangerschap begint bij goede anticonceptie”, aldus Leufkens. In het debat over de abortuspraktijk wordt volgens hem te weinig aandacht besteed aan het voorkómen van ongewenste zwangerschap. Leufkens wijst erop dat het gebruik van de anticonceptiepil in Nederland op zijn retour is en pleit voor veilige en toegankelijke anticonceptie.