Rechtszaak voor gratis anticonceptie

De rechtbank in Den Haag buigt zich op 12 juli 2021 over de eis van een aantal vrouwenorganisaties om anticonceptie voor alle vrouwen helemaal gratis te maken. Eerder nam de Tweede Kamer een motie van de PvdA aan om de pil opnieuw op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. De eisers zeggen niet te willen wachten tot de politiek in beweging komt. Zij beroepen zich onder meer op het VN-vrouwenverdrag, waarin is vastgelegd dat het een fundamenteel recht is om zelf te kunnen beslissen of en wanneer je kinderen krijgt. Geldgebrek kan ervoor zorgen dat vrouwen hun zelfbeschikkingsrecht niet kunnen uitoefenen.