Tweede Kamer bespreekt initiatiefwet gelijke beloning

Op dinsdag 2 februari spreekt de Tweede Kamer over het voorstel van PvdA, Groen Links, SP en 50Plus om gelijke beloning voor vrouwen af te dwingen als zij gelijk werk doen als mannen. Daarvoor is volgens de indieners een wijziging nodig van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers zouden verantwoording moeten afleggen over beloningsverschillen. Werknemers zouden recht van inzage moeten krijgen in het salaris van collega’s in dezelfde functie. Meer transparantie is dus nodig om de hardnekkige loonkloof te overbruggen.