Tweede Kamer in debat over abortuspil

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de initiatiefwet van Groen Links, PvdA, D66 en VVD die verstrekking van de abortuspil door de huisarts mogelijk maakt. Uit onderzoek blijkt dat er hiervoor draagvlak is in de praktijk. Een meerderheid van de Nederlandse huisartsen (58%) is bereid de abortuspil te verstrekken als zij daartoe de wettelijke mogelijkheid krijgen. Driekwart van de huisartsen geeft aan gebrek aan kennis en ervaring te hebben. Om die reden voorziet de initiatiefwet in verplichte scholing voor huisartsen die met de abortuspil willen gaan werken. Huisartsen worden, als de wet wordt aangenomen, niet verplicht de abortuspil voor te schrijven.