Verplichte anticonceptie

De discussie over gedwongen anticonceptie voor vrouwen die niet in staat worden geacht een kind op te voeden is weer opgelaaid. In het AD vandaag de oproep van een expertgroep aan de Tweede Kamer om dit wettelijk te regelen. De dwangmaatregel zou opgelegd moeten kunnen worden aan vrouwen die te maken hebben met verslaving, psychiatrische ziekte of een verstandelijke handicap. Projecten om kwetsbare vrouwen op vrijwillige basis tot anticonceptie te motiveren werken in 70% van de gevallen. Voor de overige 30% zou een gedwongen prikpil of implantaat in aanmerking komen. Het voorstel ligt politiek zeer gevoelig. Door het voorstel kunnen ook apothekers voor ethische dilemma’s worden gesteld.