Verzet huisartsen tegen preferent spiraaltje houdt aan

Huisartsen zijn ongelukkig met de aanwijzing van het hormoonspiraaltje Levosert door zorgverzekeraar VGZ. Zij vinden dat het spiraaltje met 52mg levonorgestrel geen ‘gewoon’ generiek middel is. De procedure voor plaatsing van de Levosert-spiraal is niet bekend en verschilt van die voor de Mirena-spiraal. Huisartsen zouden op cursus moeten of een artsenbezoeker van de fabrikant moeten ontvangen om zich hierin te bekwamen. Vanwege de weinige gegevens en praktijkervaring krijgt het spiraaltje ook geen plaats in de behandelrichtlijn. Een mogelijk gevolg is dat huisartsen vrouwen voor vaker zullen verwijzen naar het ziekenhuis, waar het plaatsen van een spiraaltje de zorgverzekeraar al gauw 300-400 euro extra kost. Eerder heeft VGZ de aanwijzing van Levosert opgeschort tot 1 januari 2023. Het NHG wil dat VGZ definitief afziet van het opnemen van het hormoonspiraaltje in het preferentiebeleid.