Vrouwen lopen niet warm voor hartonderzoek

De Hartstichting maakt zich zorgen over de vertegenwoordiging van vrouwen in het onderzoek naar hart- en vaatziekten. Er doen te weinig vrouwen mee aan klinische studies naar behandeling van hart- en vaatziekten. Daardoor zijn veel behandelingen gebaseerd op resultaten van studies bij vooral mannen. Deze kennisachterstand is nadelig voor vrouwen. Bijwerkingen die specifiek voorkomen bij vrouwen komen bijvoorbeeld minder goed aan het licht. De Hartstichting gaat onderzoek financieren om te achterhalen waarom vrouwen niet bereid zijn mee te doen aan onderzoek en hoe mogelijke drempels daarvoor weggenomen kunnen worden. Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht werken mee aan het onderzoek.