Wereld Menopauze Dag

Vandaag 18 oktober is Wereld Menopauze Dag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor problemen die vrouwen kunnen ervaren tijdens de menopauze. De dag is in het leven geroepen door de International Menopause Society. De IMS heeft tot doel de gezondheidszorg voor vrouwen in deze levensfase te verbeteren. Om overgangsklachten de baas te blijven wordt een gezonde levensstijl geadviseerd. Maar soms zijn er ook medicijnen nodig.

In Nederland zijn naar schatting tussen de 1 en 1,5 miljoen vrouwen in de overgang. Van deze groep ervaart 80% klachten. Bij 30% van de vrouwen zijn de klachten dusdanig dat behandeling gewenst is. Toch krijgt in Nederland nog geen 4% van de vrouwen in de leeftijd van 45 tot en met 60 jaar hormoontherapie. In ons omringende landen is dit percentage aanzienlijk hoger.

De terughoudendheid in het gebruik van hormonen is gebaseerd op inmiddels achterhaald onderzoek naar risico’s op borstkanker en hartvaatziekten. Tegenwoordig weten we dat combinaties van oestrogenen en progestagenen door veel vrouwen veilig gebruikt kunnen worden. Er is zelfs een (beperkte) plaats voor testosteron, aldus een consensusrapport van de IMS.