VJA voorjaarsdag 2021 WO=MEN

21 april 2021 09:00 - 17:00

Gelijk behandelen betekent ongelijke farmacotherapeutische behandeling. Vereniging Jonge Apothekers organiseert een prikkelend symposium over farmacotherapeutische verschillen tussen mannen en vrouwen. Op woensdag 21 april 2021 vindt deze ‘blended’ meeting plaats. De bijeenkomst wordt deels fysiek en deels digitaal georganiseerd. NOVA ondersteunt dit initiatief van harte. Ga voor meer informatie en inschrijving naar de symposiumsite van VJA.