Bestuur en commissies

Het bestuur van NOVA:

Het bestuur van Nova bestaat momenteel uit vier leden.

Voorzitter Sonja Keizers 

In mijn rol als voorzitter van NOVA wil ik onze vereniging nieuw leven inblazen. Ik hoop meer vrouwelijke collega’s enthousiast te maken om samen op te trekken. Zelf heb ik me binnen de apothekerswereld altijd een beetje een ‘lone wolf’ gevoeld. Ik heb met veel energie en passie mijn apotheek Pillen en Praten opgezet. In die periode ging al mijn tijd op tussen de vier muren van mijn apotheek. Toen ik weer wat meer naar buiten keek, zag ik dat veel andere vrouwelijke apothekers met goede initiatieven bezig zijn. Vrouwen zijn de vernieuwers van de farmacie, merkte ik op. Maar het gaat mij nog niet snel genoeg. Op beleids- en bestuursniveau bepalen mannen nog altijd de bedrijfscultuur. Ik wil van NOVA een club maken waar vrouwelijke apothekers zich gesteund voelen om zichzelf te ontwikkelen en de farmaceutische praktijk beter te maken. Een club waar iedereen graag bij wil horen.

Secretaris Marianne van den Berg

Nadat ik in 2014 mijn apotheek heb verkocht, houd ik me momenteel bezig met de inhoudelijke kant van de farmaceutische patiëntenzorg. Vanuit mijn bedrijf Praktifarm zet ik mijn kennis en ervaring in voor de oudere patiënt met polyfarmacie. Ik ben ervan overtuigd dat apothekers de aangewezen personen zijn om hun farmacotherapeutische kennis in te zetten voor deze patiënten. Het werk van de apotheker wordt daarmee ook leuker.

Penningmeester Froukje Dijkhuizen

Ik heb altijd in de openbare farmacie gewerkt. Ik heb het werken in de apotheek 20 jaar lang gecombineerd met lesgeven aan apothekersassistenten. Ik heb dit steeds als nuttig en leuk ervaren. Inmiddels ben ik pensionada geworden, mét een blijvende belangstelling voor de farmacie. Mijn speciale interesse is multidisciplinaire farmaceutische patiëntenzorg.

Algemeen lid Elaine Lie-Kwie – ten Berge

Sinds 2017 mag ik mij de trotse eigenaar noemen van wee apotheken in het Westland. Naast het werk als openbaar apotheker ben ik actief (geweest) in verschillende besturen. Na enkele jaren activiteiten in de regio Den Haag voor de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) te hebben georganiseerd, ben ik van 2014 tot 2016 voorzitter geweest van de VJA. Toen mijn termijn daar erop zat ben ik betrokken geraakt bij het pensioenfonds voor openbare apothekers (SPOA), alwaar ik nu bijna 3 jaar aan de bestuurstafel zit. Verder ben ik als bestuurslid betrokken bij de Zorggroep ZELA. Ik ben getrouwd (met een apotheker) en woon in Den Haag. In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig met de wijnhandel Vini Sardi, die ik samen met mijn zus run, of te vinden op de golf- of tennisbaan.

Commissies

Websitecommissie: Froukje Harkes en Hanneke Kruidhof

Vertegenwoordiger bij de Nederlandse Vrouwen Raad: Wilma Göttgens

Vertegenwoordiger bij de European Women Pharmacists Meeting: Linda de Graaf