Bestuur en commissies

Het bestuur van NOVA:

Het bestuur van Nova bestaat momenteel uit vier leden.

Voorzitter Sonja Keizers 

In mijn rol als voorzitter van NOVA wil ik onze vereniging nieuw leven inblazen. Ik hoop meer vrouwelijke collega’s enthousiast te maken om samen op te trekken. Zelf heb ik me binnen de apothekerswereld altijd een beetje een ‘lone wolf’ gevoeld. Ik heb met veel energie en passie mijn apotheek Pillen en Praten opgezet. In die periode ging al mijn tijd op tussen de vier muren van mijn apotheek. Toen ik weer wat meer naar buiten keek, zag ik dat veel andere vrouwelijke apothekers met goede initiatieven bezig zijn. Vrouwen zijn de vernieuwers van de farmacie, merkte ik op. Maar het gaat mij nog niet snel genoeg. Op beleids- en bestuursniveau bepalen mannen nog altijd de bedrijfscultuur. Ik wil van NOVA een club maken waar vrouwelijke apothekers zich gesteund voelen om zichzelf te ontwikkelen en de farmaceutische praktijk beter te maken. Een club waar iedereen graag bij wil horen.

Secretaris Elaine Lie-Kwie – ten Berge

Sinds 2017 mag ik mij de trotse eigenaar noemen van wee apotheken in het Westland. Naast het werk als openbaar apotheker ben ik actief (geweest) in verschillende besturen. Na enkele jaren activiteiten in de regio Den Haag voor de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) te hebben georganiseerd, ben ik van 2014 tot 2016 voorzitter geweest van de VJA. Toen mijn termijn daar erop zat ben ik betrokken geraakt bij het pensioenfonds voor openbare apothekers (SPOA), alwaar ik nu bijna 3 jaar aan de bestuurstafel zit. Verder ben ik als bestuurslid betrokken bij de Zorggroep ZELA. Ik ben getrouwd (met een apotheker) en woon in Den Haag. In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig met de wijnhandel Vini Sardi, die ik samen met mijn zus run, of te vinden op de golf- of tennisbaan.

Penningmeester Froukje Dijkhuizen

Ik heb altijd in de openbare farmacie gewerkt. Ik heb het werken in de apotheek 20 jaar lang gecombineerd met lesgeven aan apothekersassistenten. Ik heb dit steeds als nuttig en leuk ervaren. Inmiddels ben ik pensionada geworden, mét een blijvende belangstelling voor de farmacie. Mijn speciale interesse is multidisciplinaire farmaceutische patiëntenzorg.

Algemeen lid Yasamin Latify

Na de studie Farmacie en specialisme tot openbaar apotheker ben ik nu ruim 5,5 jaar werkzaam als openbaar apotheker. Hiernaast ben ik farmaceutisch adviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2019 ben ik samen met de NOVA naar de EWPM (European Women Pharmacists Meeting) in Dresden geweest. Het kennismaken met de bestuursleden van de NOVA en ontmoeten van de vrouwelijke apothekers uit heel Europa heeft mij enthousiast gemaakt om mij in te zetten voor de vrouwelijke apothekers.

Commissies

Vertegenwoordiger bij de Nederlandse Vrouwen Raad: Wilma Göttgens

Vertegenwoordiger bij de European Women Pharmacists Meeting: Linda de Graaf