Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

NOVA is lid van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt de krachten van haar lidorganisaties om de positie van de vrouw te versterken. De NVR vertegenwoordigt als koepelorganisatie circa 1 miljoen vrouwen.

De NVR is actief met onder andere de VN Vrouwenvertegenwoordiger, lobbywerk en diverse andere activiteiten en projecten. Jaarlijks organiseert de NVR in september de Prinsessendag. In de Alternatieve Troonrede wordt op die dag aandacht gevraagd voor de situatie van vrouwen.

Meer informatie over de NVR is te vinden op de website: www.nederlandsevrouwenraad.nl .

Contactpersoon bij de NVR vanuit NOVA is Wilma Gƶttgens.