De visie van NOVA

Vrouwelijke apothekers geven invulling aan een moderne beroepspraktijk, gericht op de inhoud van het vak en in nauw contact met de patiënt. Zij doen waar de maatschappij om vraagt: het verlenen van patiëntgerichte farmaceutische zorg. Ook vervullen zij belangrijke functies in ziekenhuizen, in de industrie en op het gebied van onderzoek, onderwijs en beroepsontwikkeling.

Vrouwelijke apothekers kunnen zich door hun krachten te bundelen sterk maken voor een toekomstbestendige farmacie, waarin vrouwelijke, maar vooral mensgerichte waarden de boventoon voeren. De ankerwaarden van NOVA zijn: verbinden, kennis en expertise delen, bevlogenheid, inleving en empathie, diversiteit. Dit zijn de gedeelde waarden van vrouwelijke apothekers, die richting geven aan de uitoefening van ons beroep.

Het verbeteren van de positie van de vrouw in de farmacie betekent ook aandacht vragen voor man/vrouw-verschillen in farmacotherapie en de specifieke problemen van vrouwelijke medicijngebruikers.