Wat doet de NOVA?

De NOVA organiseert netwerkbijeenkomsten, nascholingen en symposia. Via de nieuwsbrief Novateiten houden we de leden actief op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging.

Onze nascholingen en symposia gaan over actuele, farmaceutisch- en maatschappelijk relevante thema’s en zijn geaccrediteerd in het kader van herregistratie. Ook niet-NOVA leden zijn bij deze activiteiten welkom. 

Speciaal voor onze leden organiseren wij sociale bijeenkomsten zoals workshops, discussiemiddagen, werkbezoeken en netwerkborrels, verspreid over het land.

Vaste jaarlijkse activiteiten zijn de ALV en een internationale meeting met buitenlandse zusterverenigingen (European Women Pharmacists Meeting).

Op beleidsniveau voeren wij overleg met diverse relevante partijen (KNMP, Nederlandse Vrouwen Raad, vrouwelijke artsenvereniging, etc.).